Anuncio

Știință deschisă este o mișcare care își propune să facă cercetarea științifică mai accesibilă, mai transparentă și mai colaborativă. Implica schimbul deschis de date, metode și descoperiri de cercetare cu comunitatea științifică și publicul. Scopul este de a accelera progresul științific facilitând colaborarea și permițând altora să se bazeze pe cercetările existente.

Unul dintre principiile cheie ale științei deschise este accesul deschis, ceea ce înseamnă că articolele și datele de cercetare sunt disponibile gratuit online pentru oricine dorește să le acceseze. Acest lucru este în contrast cu modelul tradițional de publicare științifică, în care articolele sunt adesea ascunse în spatele pereților de plată și sunt accesibile doar celor care își permit să plătească pentru ele. Accesul deschis este important deoarece permite cercetătorilor din întreaga lume să acceseze cele mai recente rezultate ale cercetării și să se bazeze pe acestea, indiferent de resursele lor financiare.

Un alt aspect important al știință deschisă este partajarea datelor. Aceasta implică punerea la dispoziția altor cercetători a datelor de cercetare, astfel încât aceștia să poată verifica și să se bazeze pe descoperirile existente. Partajarea datelor permite, de asemenea, cercetătorilor să efectueze meta-analize și alte tipuri de cercetări care necesită seturi de date mari. Prin partajarea datelor, cercetătorii pot evita dublarea eforturilor și pot accelera ritmul descoperirilor științifice.

Anuncio

Principiile științei deschise

În calitate de susținător al științei deschise, consider că cercetarea ar trebui efectuată într-o manieră transparentă, reproductibilă și accesibilă publicului. Aceste principii sunt esențiale pentru promovarea cunoștințelor științifice și promovarea colaborării între cercetători.

Transparența în cercetare

Transparența este o componentă cheie a științei deschise. Aceasta implică punerea la dispoziția publicului a metodelor de cercetare, a datelor și a rezultatelor. Fiind transparenți, cercetătorii pot construi încredere între colegii lor și public, precum și să faciliteze replicarea și validarea muncii lor.

Pentru a asigura transparența în cercetare, consider că cercetătorii ar trebui:

Anuncio
  • Descrieți în mod clar metodele lor de cercetare, inclusiv orice limitări sau surse potențiale de părtinire.
  • Pune datele lor brute la dispoziția altor cercetători, fie printr-un depozit public, fie la cerere.
  • Furnizați documentație detaliată a analizei datelor și a metodelor statistice.

Reproductibilitatea rezultatelor

Reproductibilitatea este un alt principiu important al științei deschise. Aceasta implică capacitatea de a replica rezultatele cercetării folosind aceleași metode și date. Reproductibilitatea este esențială pentru asigurarea validității și fiabilității cercetării științifice.

Pentru a promova reproductibilitatea, consider că cercetătorii ar trebui:

  • Folosiți metode și protocoale standardizate ori de câte ori este posibil.
  • Documentați în mod clar procedurile de cercetare și analiza datelor.
  • Pune codul și software-ul lor la dispoziția altor cercetători.

Accesibilitatea publicului

În cele din urmă, accesibilitatea publică este un principiu fundamental al științei deschise. Aceasta implică punerea la dispoziția publicului a rezultatelor cercetării, fie prin reviste cu acces deschis, fie prin depozite publice. Făcând cercetarea accesibilă publicului, cercetătorii pot crește impactul muncii lor și pot promova colaborarea și inovarea.

Pentru a asigura accesibilitatea publicului, consider că cercetătorii ar trebui:

Anuncio
  • Publicați rezultatele lor în reviste cu acces deschis sau depozitați-le lucrările în depozite publice.
  • Faceți cercetările lor accesibile publicului prin intermediul rețelelor sociale, blogurilor și a altor forme de comunicare.
  • Furnizați rezumate clare și concise ale rezultatelor cercetării lor pentru neexperți.

În concluzie, principiile științei deschise sunt esențiale pentru promovarea cunoștințelor științifice și promovarea colaborării între cercetători. Fiind transparenți, promovând reproductibilitatea și asigurând accesibilitatea publicului, cercetătorii pot construi încredere între colegii lor și public și pot contribui la progresul științei.

Publicare cu acces deschis

În calitate de susținător al științei deschise, consider că cercetarea științifică ar trebui să fie accesibilă tuturor, indiferent de statutul lor financiar sau instituțional. Publicarea cu acces deschis este o componentă crucială a științei deschise, deoarece permite accesul online gratuit și imediat la articolele de cercetare.

Reviste de știință cu acces deschis

Revistele științifice cu acces deschis sunt publicații academice care își oferă conținutul în mod liber și fără restricții. Aceste reviste sunt adesea finanțate de instituții academice, agenții guvernamentale sau organizații non-profit. Câteva exemple de reviste științifice cu acces deschis includ PLOS ONE, BMC Biology și eLife.

Beneficiile accesului deschis

Publicarea cu acces deschis are numeroase beneficii atât pentru cercetători, cât și pentru publicul larg. Pentru cercetători, publicarea cu acces deschis poate crește vizibilitatea și impactul cercetării lor, precum și să promoveze colaborarea și inovația. Pentru publicul larg, publicarea cu acces deschis oferă acces la cele mai recente cercetări științifice, care pot duce la progrese în medicină, tehnologie și alte domenii.

Provocări și considerații

În ciuda numeroaselor sale beneficii, publicarea cu acces deschis prezintă, de asemenea, provocări și considerații. O provocare este potențialul pentru editorii prădători, care pot percepe autorilor taxe exorbitante fără a oferi servicii de evaluare sau editoriale adecvate. Un alt aspect este necesitatea unor modele de finanțare durabile, deoarece publicarea cu acces deschis poate fi costisitoare pentru editori. Cu toate acestea, cu atenție și colaborare, aceste provocări pot fi abordate și depășite.

În concluzie, publicarea cu acces deschis este o componentă crucială a științei deschise, deoarece promovează accesibilitatea și transparența în cercetarea științifică. Deși există provocări și considerații care trebuie abordate, beneficiile publicării cu acces deschis sunt clare și de anvergură.

Date deschise și partajare a datelor

În calitate de susținător al științei deschise, cred cu fermitate că partajarea datelor este un aspect crucial al cercetării științifice. Datele deschise reprezintă practica de a pune la dispoziția publicului datele de cercetare, ceea ce le permite altor cercetători să verifice și să se bazeze pe rezultatele cercetării existente. În această secțiune, voi discuta despre importanța partajării datelor și despre unele dintre cele mai bune practici pentru partajarea datelor.

Depozitele de date

Una dintre cele mai eficiente moduri de a partaja date este prin intermediul depozitelor de date. Un depozit de date este o platformă pentru stocarea, gestionarea și partajarea datelor de cercetare. Există multe depozite de date disponibile, iar alegerea depozitului va depinde de tipul de date partajate și de disciplina cercetării.

De exemplu, Open Science Framework (OSF) este un depozit de date popular care acceptă o gamă largă de tipuri de fișiere și fluxuri de lucru de cercetare. OSF oferă o platformă centralizată pentru ca cercetătorii să-și partajeze datele, să colaboreze cu alții și să își gestioneze proiectele de cercetare.

Politicile de partajare a datelor

Pentru a promova partajarea datelor deschise, multe agenții de finanțare și editori solicită acum cercetătorilor să-și partajeze datele ca o condiție a finanțării sau publicării. Aceste politici de schimb de date ajută la asigurarea faptului că rezultatele cercetării sunt transparente, reproductibile și accesibile comunității științifice mai largi.

De exemplu, National Institutes of Health (NIH) solicită cercetătorilor să-și trimită datele într-un depozit de date accesibil publicului într-un anumit interval de timp după publicare. În mod similar, mulți editori solicită acum autorilor să-și pună la dispoziție datele ca o condiție de publicare.

În concluzie, datele deschise și partajarea datelor sunt esențiale pentru promovarea cercetării științifice. Punând la dispoziția publicului datele de cercetare, putem accelera progresul științific, promova transparența și reproductibilitatea și încurajăm colaborarea între discipline.

Software cu sursă deschisă în știință

Ca om de știință, cred cu tărie în principiile științei deschise. Un aspect al acestei mișcări care mi se pare deosebit de interesant este utilizarea software-ului open source în cercetarea științifică.

Licențiere software

Software-ul open source este de obicei lansat sub o licență care permite utilizatorilor să utilizeze, să modifice și să distribuie liber software-ul. Acest lucru este în contrast cu software-ul proprietar, care este controlat de o singură companie și adesea solicită utilizatorilor să plătească pentru o licență.

Utilizarea software-ului open source în știință are mai multe avantaje. În primul rând, le permite cercetătorilor să se bazeze mai ușor pe munca celuilalt. În al doilea rând, poate ajuta la reducerea costurilor, deoarece software-ul open source este adesea disponibil gratuit. În cele din urmă, poate ajuta la promovarea transparenței și a reproductibilității în cercetare, deoarece codul sursă este disponibil pentru inspectarea oricui.

Dezvoltare colaborativă

Un alt beneficiu al software-ului open source este că deseori implică dezvoltarea colaborativă. Aceasta înseamnă că mai multe persoane pot contribui la dezvoltarea software-ului, ceea ce poate ajuta la îmbunătățirea calității și funcționalității acestuia.

De exemplu, popularul software de statistică R este un proiect open source care a fost dezvoltat de o mare comunitate de colaboratori de-a lungul mai multor ani. Acest lucru a condus la crearea unui instrument puternic și flexibil, care este utilizat pe scară largă în cercetarea științifică.

În general, cred că utilizarea software-ului open source în știință este o tendință importantă care probabil va continua în viitor. Prin promovarea colaborării, transparenței și reproductibilității, software-ul open source poate ajuta la avansarea cercetării științifice și poate aduce beneficii societății în ansamblu.

Deschideți Peer Review

Ca parte esențială a științei deschise, evaluarea inter pares deschisă este un proces în care rapoartele de evaluare inter pares și comentariile la articolele de cercetare sunt puse la dispoziția publicului. Evaluarea inter pares deschisă promovează transparența, responsabilitatea și colaborarea în comunitatea științifică.

Procesul de evaluare inter pares

Procesul de evaluare inter pares este un element esențial în domeniul publicării științifice. Se asigură că cercetarea prezentată într-un articol este corectă, validă și de înaltă calitate. În procesul tradițional de evaluare inter pares, evaluatorii rămân anonimi, iar comentariile și feedback-ul lor sunt confidențiale. Cu toate acestea, în evaluarea inter pares deschisă, identitățile evaluatorilor sunt dezvăluite, iar comentariile lor sunt puse la dispoziția publicului.

Evaluarea inter pares deschisă poate lua multe forme diferite. Unele reviste de știință deschisă permit autorilor și recenzenților să își posteze comentariile și feedback-ul pe un forum public, în timp ce altele permit cititorilor să comenteze direct articolele. Scopul evaluării inter pares deschise este de a crește transparența și responsabilitatea în procesul de evaluare inter pares, ceea ce poate îmbunătăți în cele din urmă calitatea cercetării științifice.

Transparența în evaluarea inter pares

Transparența este un aspect cheie al evaluării inter pares deschise. Făcând publice rapoartele de evaluare de către colegi și comentariile, cititorii pot vedea punctele forte și punctele slabe ale cercetării prezentate într-un articol. Această transparență poate ajuta, de asemenea, la prevenirea părtinirii și a conflictelor de interese în procesul de evaluare inter pares.

Reviste de știință deschisă sunt de lider în promovarea transparenței în evaluarea inter pares. Aceste reviste se angajează să facă procesul de evaluare inter pares mai accesibil și mai responsabil. Reviste științifice deschise oferă, de asemenea, o platformă pentru ca cercetătorii să-și împărtășească munca în mod deschis și să colaboreze cu alți oameni de știință.

În concluzie, evaluarea inter pares deschisă este o parte esențială a științei deschise. Promovează transparența, responsabilitatea și colaborarea în comunitatea științifică. Jurnalele de știință deschisă conduc în promovarea transparenței în procesul de evaluare inter pares și oferă o platformă pentru cercetători pentru a-și împărtăși munca în mod deschis și pentru a colabora cu alți oameni de știință.

Impactul științei deschise

În calitate de cercetător, cred cu tărie că știința deschisă are potențialul de a revoluționa modul în care cercetarea este efectuată și împărtășită. Adoptarea practicilor științifice deschise poate avea un impact semnificativ asupra comunității de cercetare și asupra societății în general.

Despre Comunitatea de Cercetare

Practicile științei deschise încurajează colaborarea și partajarea datelor, ceea ce poate duce la o cercetare mai eficientă și mai eficientă. Făcând disponibile în mod deschis datele și constatările cercetării, cercetătorii se pot baza pe munca celuilalt și pot evita dublarea eforturilor. Acest lucru poate duce la descoperiri și progrese științifice mai rapide.

Science Open, un important editor cu acces deschis, a fost în fruntea promovării practicilor științei deschise. Ei au stabilit politici științifice deschise care solicită autorilor să pună la dispoziția publicului datele de cercetare. Acest lucru a dus la o creștere semnificativă a cantității de date care sunt accesibile în mod deschis, ceea ce duce la o cercetare mai colaborativă și de impact.

Despre societatea în general

Practicile științei deschise pot avea un impact pozitiv asupra societății prin creșterea transparenței și a răspunderii în cercetare. Făcând disponibile în mod deschis datele și constatările cercetării, publicul poate accesa și evalua cercetarea pentru el însuși. Această comunicare științifică deschisă poate ajuta la construirea încrederii în știință și la creșterea angajamentului public în cercetare.

Science Advances Magazine, o revistă multidisciplinară cu acces deschis, a jucat un rol esențial în promovarea practicilor științei deschise. Ei au publicat numeroase articole despre beneficiile științei deschise și au pledat pentru o transparență sporită în cercetare. Drept urmare, au contribuit la creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța practicilor științei deschise în rândul cercetătorilor și al publicului larg.

În concluzie, impactul științei deschise asupra comunității de cercetare și asupra societății în general nu poate fi exagerat. Prin adoptarea practicilor științifice deschise, cercetătorii pot colabora mai eficient, pot crește transparența în cercetare și, în cele din urmă, pot avansa cunoștințele științifice în beneficiul tuturor.

Considerații legale și etice

În calitate de avocat al științei deschise, consider că este important să luăm în considerare implicațiile legale și etice ale partajării deschise a cercetării științifice. În această secțiune, voi discuta despre proprietatea intelectuală și standardele etice care ar trebui luate în considerare atunci când mă angajez în știința deschisă.

Proprietate intelectuală

Proprietatea intelectuală este un concept legal care se referă la proprietatea asupra creațiilor minții, cum ar fi invenții, opere literare și artistice și simboluri, nume și imagini utilizate în comerț. Când vă angajați în știința deschisă, este important să luați în considerare drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Cercetătorii ar trebui să se asigure că au permisiunile și licențele necesare pentru a partaja orice material protejat de drepturi de autor, cum ar fi imagini sau text.

Pe de altă parte, știința deschisă poate promova și crearea de noi proprietăți intelectuale. Prin împărtășirea deschisă a cercetării, cercetătorii pot colabora cu alții și se pot baza pe munca celuilalt pentru a crea noi invenții și descoperiri. Cu toate acestea, este important să se ia în considerare proprietatea și distribuția oricărei noi proprietăți intelectuale care este creată prin colaborări științifice deschise.

Standarde etice

Pe lângă considerentele legale, standardele etice trebuie să fie luate în considerare atunci când se angajează în știința deschisă. Cercetătorii trebuie să se asigure că își desfășoară cercetarea într-o manieră etică și că protejează confidențialitatea și confidențialitatea participanților la cercetare.

Știința deschisă poate promova, de asemenea, transparența și responsabilitatea în cercetare. Prin partajarea deschisă a cercetării, cercetătorii se pot asigura că munca lor este supusă evaluării inter pares și că orice posibile părtiniri sau conflicte de interese sunt identificate și abordate.

În general, este important ca cercetătorii să ia în considerare atât implicațiile legale, cât și etice ale angajării în știința deschisă. Procedând astfel, se pot asigura că își desfășoară cercetarea într-un mod responsabil și transparent, promovând în același timp colaborarea și inovarea în comunitatea științifică.

Avansarea Științei Deschise

Ca cercetător, cred cu tărie în principiile științei deschise. Știința deschisă se referă la practica de a face cercetarea științifică și datele accesibile tuturor. Este o mișcare care își propune să facă știința mai transparentă, colaborativă și mai accesibilă. În această secțiune, voi discuta câteva dintre inițiativele și colaborările care promovează știința deschisă și direcțiile viitoare ale acestei mișcări.

Inițiative și colaborări

Există mai multe inițiative și colaborări care promovează știința deschisă. Una dintre cele mai notabile inițiative este Open Science Framework (OSF) al Centrului pentru Știință Deschisă. OSF este o platformă gratuită și open-source care oferă cercetătorilor instrumente pentru a-și gestiona fluxurile de lucru de cercetare, a colabora cu alții și a-și împărtăși munca în mod deschis. De asemenea, oferă cercetătorilor o modalitate de a-și preînregistra studiile, ceea ce ajută la reducerea părtinirii publicării și la creșterea transparenței cercetării.

O altă colaborare notabilă este Mozilla Science Lab, care este o inițiativă condusă de comunitate care își propune să promoveze știința deschisă și datele deschise. Mozilla Science Lab oferă resurse, instruire și sprijin pentru cercetătorii care doresc să folosească practici deschise în cercetarea lor. De asemenea, găzduiește evenimente și ateliere de lucru pentru a reuni cercetători, dezvoltatori și alte părți interesate pentru a discuta și promova știința deschisă.

Directii viitoare

Viitorul științei deschise pare promițător, cu câteva inițiative și colaborări noi care apar. Una dintre cele mai interesante evoluții este apariția tehnologiei blockchain în știință. Tehnologia Blockchain are potențialul de a revoluționa modul în care cercetarea științifică este efectuată și partajată, oferind o modalitate sigură și transparentă de stocare și partajare a datelor.

Concluzie

O altă dezvoltare promițătoare este utilizarea tot mai mare a publicării cu acces deschis. Publicarea cu acces deschis permite cercetătorilor să-și publice lucrările în mod deschis, făcându-le accesibile tuturor. Acest lucru ajută la creșterea vizibilității și impactului cercetării lor și promovează colaborarea și inovarea.

În concluzie, știință deschisă este o mișcare care câștigă avânt și are potențialul de a transforma modul în care cercetarea științifică este condusă și împărtășită. Cu ajutorul inițiativelor și colaborărilor, cum ar fi OSF și Mozilla Science Lab, și apariția de noi tehnologii, precum blockchain, viitorul științei deschise pare strălucitor. Vezi mai multe articole ca acesta făcând clic aici: Licență în știința nutriției: un ghid pentru programul de licență.

Anuncio

Scris de

Pedro Almeida Souza

Născut în 1970 și cu o carieră de peste un deceniu, Pedro a străbătut peisajul în continuă schimbare al bloggingului din 2008, lăsând o amprentă de neșters pe tărâmul digital cu proza sa perspicace și narațiunile captivante.