Anúncio

Som någon som alltid har varit fascinerad av brottslösningsvärlden var jag glad över att upptäcka området kandidatexamen i kriminalteknik. Detta tvärvetenskapliga studieområde kombinerar element av biologi, kemi och straffrätt för att hjälpa utredare att lösa brott och ställa förövarna inför rätta. Att bedriva en kandidatexamen i kriminalteknik kan vara ett utmärkt val för dem som vill komma in i detta spännande och givande område.

En kandidatexamen i kriminalteknik ger studenterna en omfattande förståelse för de vetenskapliga principer och tekniker som används i kriminaltekniska undersökningar. Kurserna täcker vanligtvis ämnen som brottsplatsundersökning, kriminalteknisk biologi, kriminalteknisk kemi och kriminalteknisk psykologi. Studenter får också praktisk erfarenhet genom laborationer och praktik, vilket kan vara ovärderligt för att förbereda dem för karriärer inom området.

Utexaminerade från ett kandidatprogram i kriminalteknik kan fortsätta en mängd olika karriärvägar, inklusive brottsplatsutredare, kriminaltekniker och kriminaltekniker. De kan vara anställda av brottsbekämpande enheter, statliga organ eller privatägda företag. Med efterfrågan på kriminaltekniker på uppgång, kan en examen inom detta område vara en utmärkt investering i ens framtid.

Anúncio

Förstå kriminalteknik

Som student som läser en kandidatexamen i kriminalteknisk vetenskap har jag kommit att inse vikten av att förstå historien och utvecklingen av kriminalteknisk vetenskap, såväl som dess nyckelprinciper.

Historia och evolution

Kandidatexamen i kriminalteknik har en lång och rik historia, som går tillbaka till antika civilisationer som kineser, greker och romare. Det var dock inte förrän på 1800-talet som rättsmedicin började växa fram som ett erkänt studieområde.

Idag har kriminalteknisk vetenskap utvecklats till att omfatta ett brett spektrum av discipliner, inklusive biologi, kemi, fysik och datavetenskap. Med tillkomsten av ny teknik och teknik kan kriminaltekniska forskare nu analysera bevis mer exakt och effektivt än någonsin tidigare.

Anúncio

Nyckelprinciper

Kandidatexamen i kriminalteknik bygger på några nyckelprinciper som är avgörande för dess framgång. Dessa inkluderar:

 • Locards utbytesprincip: Denna princip säger att när två föremål kommer i kontakt med varandra sker en överföring av material mellan dem. Rättsmedicinska forskare använder denna princip för att analysera spårbevis som hår, fibrer och DNA.


 • Chain of Custody: Denna princip hänvisar till dokumentation och spårning av bevis från det ögonblick som det samlas in till det att det presenteras i domstol. Språkkedjan är avgörande för att säkerställa att bevis inte manipuleras eller förorenas.


 • Vetenskaplig metod: Forensisk vetenskap bygger på den vetenskapliga metoden, som går ut på att formulera hypoteser, genomföra experiment och analysera data. Denna metod säkerställer att rättsmedicinska bevis är tillförlitliga och korrekta.


Som kandidatexamen i rättsmedicin är jag fast besluten att upprätthålla dessa principer och bidra till den fortsatta utvecklingen av detta viktiga område.

Utbildningsvägar

Kandidatexamen i kriminalteknik

Aspirerande kriminaltekniker kan ta en kandidatexamen i kriminalteknik för att få en stark grund inom området. Detta utbildningsprogram tar vanligtvis fyra år att slutföra och täcker olika aspekter av kriminalteknisk vetenskap, såsom brottsplatsundersökning, kriminalteknisk psykologi, kriminalteknisk toxikologi och kriminalteknisk biologi.

För att vara berättigad till en kandidatexamen i kriminalteknisk vetenskap måste studenter i allmänhet ha avslutat gymnasiet och uppfylla universitetets krav på kriminalteknisk vetenskap. Vissa universitet kan kräva att studenter har tagit specifika kurser i gymnasiet, såsom kemi, biologi och fysik.

Anúncio

Inriktning mot kriminalteknik

Efter att ha avslutat en kandidatexamen i kriminalteknik kan studenterna välja att specialisera sig inom ett visst område av kriminalteknisk vetenskap. Några av de populära specialiseringarna inom rättsmedicin inkluderar rättsmedicinsk toxikologi, rättsmedicinsk psykologi, rättsmedicinsk antropologi och rättsmedicinsk biologi.

Specialiseringskurser kan tas på grund- eller forskarnivå, beroende på universitet. Studenter kan också välja en kombinerad kandidatexamen i kriminalteknik för att spara tid och pengar.

Sammantaget är att bedriva en kandidatexamen i rättsmedicin ett bra sätt att starta en karriär inom detta spännande område. Med rätt utbildningsbakgrund och utbildning kan akademiker arbeta i olika branscher, såsom brottsbekämpning, statliga myndigheter och privata företag.

Kursens läroplan

Som student som bedriver en kandidatexamen i forensisk vetenskap måste jag slutföra en rigorös läroplan som täcker ett brett spektrum av ämnen relaterade till området. Läroplanen är utformad för att ge mig en stark grund i både teoretiska och praktiska aspekter av forensisk vetenskap.

Huvudämnen

Kärnämnena i BSc Forensic Science-kursen är obligatoriska och täcker de grundläggande principerna för forensisk vetenskap. Dessa ämnen inkluderar:

 • Introduktion till kriminalteknik
 • BROTTSPLATSUNDERSÖKNING
 • Rättskemisk kemi
 • Rättsmedicinsk biologi
 • Rättsmedicinsk toxikologi
 • Rättsmedicinsk antropologi
 • Rättsmedicinsk psykologi
 • Rättsmedicinsk ballistik
 • Rättsmedicinsk patologi
 • Kriminalteknisk dokumentundersökning

Kärnämnena lärs ut genom en kombination av föreläsningar, laborationer och praktiska övningar. De ger en övergripande förståelse för de vetenskapliga metoder som används i kandidatexamen i kriminaltekniska undersökningar.

Valbara kurser

Utöver kärnämnena har jag möjlighet att välja bland en rad valbara kurser som gör att jag kan specialisera mig inom specifika områden inom kriminalteknik. Dessa valbara kurser inkluderar:

 • Forensisk DNA-analys
 • Rättsentomologi
 • Rättsmedicinsk antropologi
 • Rättsmedicinsk odontologi
 • Rättsmedicinsk redovisning
 • Cyber Forensics

De valbara kurserna är utformade för att ge mig en djupare förståelse för specifika områden inom kriminalteknisk vetenskap och för att förbereda mig för en karriär inom mitt valda område.

Sammantaget är kursplanen för BSc Forensic Science utmanande och omfattande, vilket ger mig de kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas inom området kandidatexamen i forensic vetenskap.

Karriärmöjligheter

Som examen med en kandidatexamen i rättsmedicin har jag upptäckt att det finns många karriärmöjligheter inom både den offentliga och privata sektorn.

Offentliga sektorns roller

En vanlig karriärväg för akademiker med en kandidatexamen i kriminalteknik är att arbeta inom den offentliga sektorn. Detta kan inkludera jobb hos brottsbekämpande myndigheter, såsom FBI, DEA eller lokala polisavdelningar. I dessa roller kan kriminaltekniska forskare arbeta i brottslaboratorier med att analysera bevis, eller så kan de arbeta på fältet med att samla in bevis på brottsplatser.

Ett annat alternativ inom den offentliga sektorn är att arbeta för statliga myndigheter som Justitiedepartementet eller Department of Homeland Security. I dessa roller kan kriminaltekniska forskare ha i uppdrag att analysera bevis relaterade till nationell säkerhet eller terrorismfall.

Roller i den privata sektorn

Det finns också många möjligheter för kriminaltekniker inom den privata sektorn. Många privata företag, som konsultfirmor eller försäkringsbolag, anlitar kriminaltekniker för att utreda bedrägerifall. Kriminaltekniker kan också arbeta för advokatbyråer och tillhandahålla expertutlåtanden i rättsfall.

Dessutom finns det möjligheter för kriminaltekniker att arbeta med forskning och utveckling, utveckla nya kriminaltekniska tekniker och teknologier. Detta kan innefatta att arbeta för företag som producerar kriminalteknisk utrustning eller programvara.

Sammantaget kan en kandidatexamen i kriminalteknik leda till en mängd olika karriärmöjligheter inom både den offentliga och privata sektorn. Utexaminerade med denna examen kan arbeta i en mängd olika roller, från att analysera bevis i brottslaboratorier till att tillhandahålla expertutlåtanden i rättsfall.

Avancerade grader och certifieringar

Som kandidatexamen i kriminalteknik kan avancerade examina och certifieringar hjälpa dig att sticka ut på arbetsmarknaden och få specialiserade kunskaper och färdigheter. Här är några alternativ att överväga:

Masterprogram

En magisterexamen i Forensic Science är ett populärt val för dem som vill avancera sina karriärer inom området. Dessa program tar vanligtvis två år att slutföra och kan täcka ämnen som DNA-analys, brottsplatsundersökning och kriminalteknisk toxikologi. Vissa universitet erbjuder också specialiserade spår, såsom digital kriminalteknik eller kriminalteknisk antropologi.

En fördel med att ta en magisterexamen är möjligheten att bedriva forskning och få praktisk erfarenhet genom praktik eller praktik. Detta kan hjälpa dig att utveckla en djupare förståelse för området och skapa värdefulla kontakter med proffs i branschen.

Certifieringskurser

Certifieringskurser är ett annat sätt att visa din expertis inom ett specifikt område av kriminalteknisk vetenskap. Dessa kurser kan sträcka sig från några veckor till flera månader och täcker ämnen som analys av blodfläcksmönster, rättsmedicinsk fotografering och rättsmedicinsk redovisning.

Vissa organisationer, som American Board of Criminalistics och International Association for Identification, erbjuder certifieringsprogram som kräver att man klarar ett prov och uppfyller vissa utbildnings- och erfarenhetskrav. Dessa certifieringar kan hjälpa dig att sticka ut för potentiella arbetsgivare och visa att du har en hög nivå av kunskap och skicklighet inom ditt specialiseringsområde.

Sammantaget kan det vara en värdefull investering i din karriär som kandidatexamen i rättsmedicin att ta avancerade grader och certifieringar. Det kan hjälpa dig att få specialiserade kunskaper och färdigheter, skapa värdefulla kontakter med proffs i branschen och sticka ut på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Branschtrender och tekniska framsteg

Som kriminaltekniker är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste industritrenderna och tekniska framstegen. I det här avsnittet kommer jag att diskutera två viktiga områden inom kriminalteknisk vetenskap: Digital och bsc cyberkriminalteknik och rättsmedicinsk patologi.

Digital och Cyber Forensics

Med den ökande användningen av teknik i våra dagliga liv har digital och bsc cyberforensik blivit kritiska områden inom forensisk vetenskap. Som ett resultat erbjuder många universitet nu kandidatexamen i forensisk vetenskap i Cyber Forensic eller Digital and Cyber Forensic Science.

En av de senaste trenderna inom digital forensics är användningen av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att analysera stora mängder data. Denna teknik kan hjälpa kriminaltekniska utredare att identifiera mönster och anomalier som kan missas av mänskliga analytiker. En annan trend är användningen av blockchain-teknik för att säkra digitala bevis och säkerställa dess autenticitet.

Rättsmedicinsk patologi

Rättsmedicinsk patologi är studiet av orsaker och effekter av sjukdom eller skada i samband med rättsliga utredningar. Som rättsmedicinsk patolog är det viktigt att ha en stark förståelse för anatomi, fysiologi och patologi.

En av de senaste tekniska framstegen inom rättsmedicinsk patologi är användningen av virtuella obduktioner. Denna teknik använder datortomografi och 3D-bilder för att skapa en virtuell representation av kroppen, vilket gör att rättsmedicinska patologer kan undersöka kroppen utan att utföra en traditionell obduktion. Detta kan vara särskilt användbart i fall där kroppen är dåligt nedbruten eller när traditionella obduktionsförfaranden inte är möjliga.

Sammantaget är det viktigt att hålla sig uppdaterad med industritrender och tekniska framsteg för alla som ägnar sig åt en kandidatexamen i kriminalteknisk vetenskap. Genom att hålla sig à jour med den senaste utvecklingen inom området kan kriminaltekniska forskare säkerställa att de tillhandahåller bästa möjliga service till sina kunder och bidrar till utvecklingen av kriminalteknisk vetenskap som helhet.

Global Perspectives in Forensic Science

Som kriminaltekniker är jag medveten om att fältet kriminalteknik inte är begränsat till ett land eller en region. Kriminalvetenskap är en global disciplin som kräver internationellt samarbete och samarbete. I det här avsnittet kommer jag att diskutera några av de globala perspektiven inom forensisk vetenskap.

Internationella standarder

Forensisk vetenskap är ett område som kräver efterlevnad av internationella standarder. International Organization for Standardization (ISO) har utvecklat standarder för kriminaltekniska laboratorier och testprocedurer. Dessa standarder säkerställer att kriminaltekniska bevis samlas in, analyseras och presenteras på ett konsekvent och tillförlitligt sätt. Som kandidat i kriminalteknik är jag utbildad att följa dessa standarder för att säkerställa att mitt arbete är giltigt och pålitligt.

Tvärkulturella överväganden

Forensisk vetenskap är inte immun mot kulturella fördomar och antaganden. Som kriminaltekniker måste jag vara medveten om tvärkulturella överväganden när jag analyserar bevis. Till exempel kan olika kulturer ha olika uppfattningar om döden och livet efter detta, vilket kan påverka deras uppfattning om rättsmedicinska bevis. Dessutom kan kulturella skillnader påverka sättet på vilket bevis presenteras i domstol. Som kandidat i rättsmedicin är jag utbildad att vara medveten om dessa kulturella skillnader och att redogöra för dem i mitt arbete.

Sammanfattningsvis, som kandidat i kriminalteknik är jag medveten om de globala perspektiven inom kriminalteknik. Internationella standarder och tvärkulturella överväganden är viktiga faktorer som måste beaktas vid analys av rättsmedicinska bevis.

Förbereder sig för en kriminalteknisk examen

Som någon som nyligen har avslutat en kandidatexamen i kriminalteknik kan jag intyga att det är ett utmanande men givande studieområde. Men innan du ger dig ut på denna resa finns det några saker att tänka på.

Utveckla relevanta färdigheter

Utöver akademiska krav är det också viktigt att utveckla relevanta färdigheter innan man påbörjar en Forensic Science-examen. Dessa kan inkludera:

 • Uppmärksamhet på detaljer: Forensic Science kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer, eftersom även små fel kan få betydande konsekvenser.
 • Kritiskt tänkande: Du kommer att behöva kunna analysera bevis och dra logiska slutsatser baserat på tillgänglig information.
 • Kommunikationsförmåga: Som kriminaltekniker kan du behöva vittna i domstol eller presentera dina resultat för kollegor. Starka kommunikationsförmåga är avgörande.
 • Teknisk skicklighet: Du måste vara bekväm med att arbeta med en mängd olika vetenskapliga instrument och program.

Genom att utveckla dessa färdigheter innan du börjar din examen kommer du att vara bättre rustad att lyckas inom det utmanande och givande området kandidatexamen i kriminalteknik.

Slutsats

Att bli antagen till en kandidatexamen i kriminalteknik programmet måste du vanligtvis uppfylla vissa akademiska krav. Dessa kan inkludera en lägsta GPA, specifika ämnen på A-nivå som biologi eller kemi och en stark bakgrund i matematik.

Det är viktigt att undersöka kraven för de specifika program du är intresserad av och se till att du uppfyller dem innan du ansöker. Se fler liknande artiklar genom att klicka här: Handledare för organisk kemi MCAT: Expertvägledning för MCAT Exam Prep.

Anúncio

Skriven av

Pedro Almeida Souza

Född 1970 och med en karriär som sträcker sig över ett decennium, har Pedro korsat bloggandets ständigt föränderliga landskap sedan 2008, och lämnat ett outplånligt märke på den digitala sfären med sin insiktsfulla prosa och fängslande berättelser.